น้ำตกทีละหยาด

น้ำตกทีละหยาด
อาจทำตุ่มที่โตใหญ่
ให้เต็มด้วยน้ำได้
ท่านเปรียบไว้กับทำดี
เพียรทำวันละน้อย
ทำบ่อยๆไม่หน่ายหนี
เพียรทำอยู่อย่างนี้
บารมีย่อมเกิดมา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๑ ก.ย.๒๕๖๒