ชีวิตอยู่ในโลก

ชีวิตอยู่ในโลก
เคราะห์และโชคธรรมดา
สุข ทุกข์และปัญหา
ย่อมเวียนมาและเวียนไป
เมื่อพบสิ่งเหล่านี้
อย่าได้มีความหวั่นไหว
ศึกษาให้เข้าใจ
กฎแห่งกรรม ธรรมดา
ชีวิตเหมือนต้นไม้
ครั้นโตใหญ่ได้เวลา
สุดท้ายโค่นลงมา
แล้วลับลาจากโลกไป
ที่เหลือคือดอกผล
สิ่งที่ตนก่อเกิดไว้
งอกเป็นต้นไม้ใหม่
คู่โลกไปได้อีกนาน
ความดีที่เพียรสร้าง
เป็นแบบอย่างเป็นหลักฐาน
ช่วยนำจิตวิญญาณ
ของลูกหลานให้ทำดี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๒ ก.ย.๒๕๖๒