ความรู้กับยศศักดิ์

ความรู้กับยศศักดิ์
พึงตระหนักให้จงดี
บางครั้งทั้งสองนี้
ไม่ได้อยู่เป็นคู่กัน
มวลเหล่าชาววิญญู
ถือความรู้ว่าสำคัญ
ความรู้นี้เท่านั้น
ที่สร้างสรรค์ความเจริญ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๓ ก.ย.๒๕๖๒