สุดท้ายก็เหมือนกัน

มนุษย์อาจต่างกัน
ตามชนชั้นและเผ่าพงศ์
ต่ำต้อยหรือสูงส่ง
โดยกำเนิดที่เกิดมา
สุดท้ายก็เหมือนกัน
เมื่อถึงวันมรณา
ร่างกายไร้วิญญาณ์
ล้วนเหม็นเน่าเท่าเทียมกัน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๔ ก.ย.๒๕๖๒