มีอะไรอีกบ้างที่ยั่งยืน

อันสมบัติพระบอกทั้งนอกใน
มีไว้ใช้ชั่วคราวเท่านั้นหนา
ใครยึดติด เพลิดเพลิน เกินอัตรา
มีแต่พาให้ทุกข์ไร้สุขใจ
เป็นหนุ่มสาวไม่นานพลันแก่เฒ่า
ร่างกายเล่า โรคก็มา เข้าอาศัย
แม้ชีวิตสุดท้ายก็ตายไป
มีอะไรอีกบ้างที่ยั่งยืน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๕ ก.ย.๒๕๖๒