ไปงานศพได้ธรรมทั้งสาม

ไปงานศพพบคนตายได้สติ
คิดตรองตริถึงความตายไม่ลืมหลง
ใช้ปัญญาร่วมด้วยช่วยคิดปลง
ว่าเราคงต้องตายวายชีวา
เกิดสังเวชสลดใจให้ร้อนรน
สร้างกุศลละบาปความหยาบช้า
ไปงานศพได้ธรรมทั้งสามมา
พระสอนว่าเกิดคุณได้บุญจริง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๖ ก.ย.๒๕๖๒