เพียรละเพียรเผาผลาญ

ความทุกข์แม้เป็นธรรม
มีประจำแก่มนุษย์
แต่อาจจะยั้งหยุด
ด้วยการละอุปาทาน
ความโลภความเห็นผิด
อยู่ในจิตสันดาน
เพียรละเพียรเผาผลาญ
หมดเมื่อไรทุกข์หายเอง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๗ ก.ย.๒๕๖๒