คติแห่งสัทธา

คติแห่งสัทธา
ปราชญ์สอนว่าสองสถาน
หนึ่ง จริงทุกประการ
ตามที่ท่านนั้นสัทธา
สอง คือไม่มีจริง
ล้วนเป็นสิ่งที่มุสา
ดังนั้น ก่อนสัทธา
ใช้ปัญญาตรองให้ดี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๓ ต.ค.๒๕๖๒