ตั้งสติไว้ให้ดี

แม่น้ำทั้งน้อยใหญ่
มิได้ให้แต่ประโยชน์
บางครั้งก็ให้โทษ
ท่วมคนตายไปก็มี
สรรพสัตว์สรรพสิ่ง
มีความจริงดังกล่าวนี้
ตั้งสติไว้ให้ดี
เมื่อต้องมีความสัมพันธ์
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๔ ต.ค.๒๕๖๒