มานะ ความพองใจ

มานะ ความพองใจ
ไม่มีใครเก่งเท่าข้า
คำพระท่านสอนว่า
ทำปัญญาให้มืดมน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๖ ต.ค.๒๕๖๒