คำพูดที่พูดมา

คำพูดที่พูดมา
บอกราคาของผู้พูด
ผู้ฟังย่อมพิสูจน์
ได้อย่างดีที่การทำ
พูดแล้วทำได้จริง
นี้เป็นสิ่งที่เลิศล้ำ
พูดต่างจากที่ทำ
นั้นถ้อยคำคนมายา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ.๙ ต.ค.๒๕๖๒