หาสุขบนความทุกข์ของคนอื่น

คิดหาสุขให้ตน
บนความทุกข์ของคนอื่น
ทุกข์นั้นจะหวนคืน
ย้อนกลับมาเข้าหาตน
สมบัติวิบัติไป
กายและใจหนีไม่พ้น
โรคร้ายเข้าผจญ
ถูกผู้คนเขาเกลียดชัง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๐ ต.ค.๒๕๖๒