การคิดทำร้ายเขา

การคิดทำร้ายเขา
เพื่อตัวเรานี้ปลอดภัย
คำพระท่านสอนไว้
บาปจะให้ผลทันตา
โรคกายและโรคจิต
ที่หมดสิทธิ์จะรักษา
วิบัติภัยนานา
จะมุ่งหน้ามาหาเรา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๑ ต.ค.๒๕๖๒