จิตใจปุถุชน

จิตใจปุถุชน
อาจมืดมนบางเวลา
นักปราชญ์จึงสอนว่า
อย่าโกรธาคนตักเตือน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๒ ต.ค.๒๕๖๒