ความดีมีคุณค่า

ความดีมีคุณค่า
สูงยิ่งกว่าสิ่งอื่นใด
เพียรทำให้มากไว้
ย่อมได้ใจปวงประชา
ชื่อเสียงเกียรติยศ
ที่ปรากฏในโลกา
ผู้คนเขานับหน้า
ล้วนเกิดมาจากความดี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๓ ต.ค.๒๕๖๒