เมื่อเราเดินทางผิด

เมื่อเราเดินทางผิด
หรือชีวิตจะมีภัย
ประโยชน์จะเสียไป
หากมีใครช่วยเตือนเรา
เราควรจะขอบคุณ
ความการุณย์จากใจเขา
รีบรับมาใส่เกล้า
อย่ามีจิตคิดโกรธเคือง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๔ ต.ค.๒๕๖๒