สรรพสิ่งสรรพสัตว์

สรรพสิ่งสรรพสัตว์
ล้วนวิบัติไปตามกาล
ทุกอย่างไม่ทนทาน
ไม่อาจอยู่คู่โลกา
ยศศักดิ์บริวาร
ทรัพย์ศฤงคารพระสอนว่า
ล้วนแต่อนัตตา
จำต้องลาจากกันไป
เราจากเขาไปก่อน
หรือเขาร้อนทนไม่ไหว
ทิ้งเราให้เศร้าใจ
คร่ำครวญหาน้ำตานอง
นักปราชญ์จึงสอนว่า
เมื่อได้มาอย่ายึดครอง
ทรัพย์ยศและสิ่งของ
ให้เผื่อแผ่แก่สังคม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๕ ต.ค.๒๕๖๒