สิ่งที่เราพึ่งพา

สิ่งที่เราพึ่งพา
อันสูงค่ากว่าสิ่งใด
นั้นคือลมหายใจ
ที่เข้าไปและออกมา
ชีวิตที่อยู่ได้
ลมหายใจช่วยรักษา
สติเกิดแกร่งกล้า
เพราะตรวจตราลมหายใจ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๖ ต.ค.๒๕๖๒