ให้อุตส่าห์ทำความดี

ท่านว่า มัจจุราช
ตามพิฆาตชีวิตคน
เหมือนเงาติดตามตน
ไปทุกที่ทุกเวลา
ชีวิตยังปลอดภัย
ก็เพราะได้บุญรักษา
คำพระจึงสอนว่า
ให้อุตส่าห์ทำความดี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๗ ต.ค.๒๕๖๒