ปัญญาและความดี

ปัญญาและความดี
ทั้งสองนี้คุณยิ่งใหญ่
นักปราชญ์ท่านสอนไว้
ว่ายิ่งใช้ก็ยิ่งมี
ลาภยศและอำนาจ
หากมาขาดทั้งสองนี้
ยากนักจักหลีกหนี
ความข้องขัดวิบัติภัย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๘ ต.ค.๒๕๖๒