เสียสละตามเหมาะสม

ฝ่ายหนึ่งได้ครอบครอง
อีกฝ่ายปองคิดอยากได้
นี้คือมูลเหตุให้
เกิดแบ่งฝ่ายในสังคม
สองฝ่ายใช้จาคะ
เสียสละตามเหมาะสม
ย่อมสร้างความเกลียวกลม
ไม่วิวาทขัดแย้งกัน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ.๑๙ ต.ค.๒๕๖๒