หกประการนำไปใช้ทำงาน

นิ่งมากไป ก็หา ว่าโง่เง่า
พูดมากเล่า รำคาญหูท่านผู้ใหญ่
อ่อนน้อมนัก ก็แย่ อ่อนแอไป
ทำว่องไว กิริยา ดูสามานย์
เฝ้าอยู่ใกล้ ถูกหา ว่าสอพลอ
อยู่ไกลก็ ลำบาก ยากเรียกขาน
ผู้น้อย คิดอาสา มาทำงาน
หกประการ นำไป ใช้ให้เป็น
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๐ ต.ค.๒๕๖๒