มีสติมั่นคงไม่หลงไหล

ผู้ขยัน ฟันฝ่า ทำหน้าที่
มีสติ มั่นคง ไม่หลงไหล
สุจริต กายา วาจาใจ
ทำอะไร คิดก่อน ไม่ร้อนรน
ระวังตัว อยู่เสมอ ไม่เผลอผิด
ทำพูดคิด สิ่งใด ใช้เหตุผล
ประพฤติดี มีธรรม ประจำตน
ควรเป็นคน มียศ ปรากฏนาม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๑ ต.ค.๒๕๖๒