มีสติมั่นคงไม่หลงไหล

ผู้ขยัน ฟันฝ่า ทำหน้าที่
มีสติ มั่นคง ไม่หลงไหล
สุจริต กายา วาจาใจ
ทำอะไร คิดก่อน ไม่ร้อนรน
ระวังตัว อยู่เสมอ ไม่เผลอผิด
ทำพูดคิด สิ่งใด ใช้เหตุผล
ประพฤติดี มีธรรม ประจำตน
ควรเป็นคน มียศ ปรากฏนาม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๑ ต.ค.๒๕๖๒

แสดงความคิดเห็นใน... มีสติมั่นคงไม่หลงไหล