มักน้อยและยินดีเท่าที่ได้

มักน้อย และยินดี เท่าที่ได้
มีจิตใจ แน่นหนัก ไม่หักหาญ
มีปัญญา รอบคอบ ประกอบการ
ตามหลังท่าน ดุจเงา เฝ้าตามตน
อนุมัติ ตามบัญชา อย่ารอรี
ทั้งพร้อมที่ สนองงาน ท่านทุกหน
ผู้ทำได้ ทั้งหมด ด้วยอดทน
จึงมอบตน รับใช้ เจ้านาย เอย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๒ ต.ค.๒๕๖๒