วจีสุจริต

วจีสุจริต
พูดด้วยจิตคิดหวังดี
ถูกกาลและถูกที่
ไม่มุ่งร้ายทำลายใคร
ท่านเรียกว่าคำรัก
เหมือนสลักตรึงหัวใจ
ให้คนเกิดรักใคร่
และซาบซึ้งคิดถึงกัน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๕ ต.ค.๒๕๖๒