เห็นหน้ากันยามยาก

ญาติมิตรและสหาย
อาจหาง่ายยามมั่งมี
ยามยากมักหลบหนี
ที่เคยปลื้มก็ลืมไป
เห็นหน้ากันยามยาก
มีค่ามากกว่ายามใด
จน เจ็บ และมีภัย
ไม่ทิ้งกันนั้นดีจริง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ.๒๗ ต.ค.๒๕๖๒