ขยันให้มากไว้

ขาดแคลนปัจจัยสี่
มีไม่พอเลี้ยงชีพตน
นี้เรียกว่าความจน
ทุกข์เหลือทนกว่าทุกข์ใด
ปราชญ์ว่าความขยัน
นั้นเป็นเหตุหาทรัพย์ได้
ขยันให้มากไว้
อยู่ที่ไหนก็ไม่จน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๘. ต.ค.๒๕๖๒