เว้นที่ว่างในใจไว้สักที่

ให้สมองใช้สิทธิ์คิดทุกอย่าง
เว้นที่ว่างในใจไว้สักที่
สำหรับคิดถึงธรรมคุณความดี
เพียงเท่านี้สังคมอาจร่มเย็น
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๗ พ.ย.๒๕๖๒