บุญ

ชีวิตสรรพสัตว์
ที่อุบัติก่อเกิดมา
ยากนักจักรักษา
ให้อยู่รอดและปลอดภัย
สติและปัญญา
เครื่องรักษาชีวิตไว้
ที่เหนือกว่าสิ่งใด
ขาดไม่ได้ท่านว่าบุญ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๙ พ.ย.๒๕๖๒