ศัตรูที่เลวร้าย

ทุกคนที่เกิดมา
อยากก้าวหน้ากันทั้งนั้น
บางคนได้แค่ฝัน
ไม่สมหวังดังต้องการ
ศัตรูที่เลวร้าย
คอยทำลายและล้างผลาญ
ท่านว่าความเกียจคร้าน
นั้นเลวร้ายกว่าใครเอย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๐ พ.ย.๒๕๖๒