ทุกอย่างในโลกนี้

ทุกอย่างในโลกนี้
มีสุขทุกข์คลุกเคล้าไป
อย่าคิดว่าสิ่งใด
จะจีรังและยั่งยืน
ลาภยศที่เราได้
ใช่จะให้แต่สดชื่น
ล้วนมีความขมขื่น
เข้าแทรกแซงแอบแฝงมา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑ ๓ พ.ย.๒๕๖๒