ชีวิตที่เกิดมา

ชีวิตที่เกิดมา
มิใช่ว่ามีแต่สุข
ทุกคนล้วนมีทุกข์
ประจำอยู่คู่กายใจ
ความแก่เจ็บและตาย
นี้ทุกข์กายอันยิ่งใหญ่
ความเกลียดความรักใคร่
นี้เผาใจให้ร้อนรน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๔ พ.ย.๒๕๖๒