ยินร้ายและยินดี

ยินร้ายและยินดี
ในยามที่รับอารมณ์
เหตุนำความระทม
สู่ชีวิตและจิตใจ
สติกับปัญญา
คอยตรวจตรารู้ทันไว้
เพียรทำอยู่ร่ำไป
ความทุกข์ใจย่อมไม่มี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๖ พ.ย.๒๕๖๒