ยอมตายวายชีวา

ยอมตายวายชีวา
เพื่อรักษายุติธรรม
นี้คือผู้เลิศล้ำ
เหล่าวิญญูท่านบูชา
รักตัวและกลัวภัย
มีดื่นไปไม่ยากหา
แต่คนที่หาญกล้า
ทางความดีมีน้อยคน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๙ พ.ย.๒๕๖๒