สัจจะ ความสัตย์ซื่อ

สัจจะ ความสัตย์ซื่อ
นักปราชญ์ถือว่าสำคัญ
ช่วยสร้างความเชื่อมั่น
ให้แก่กันในสังคม
ผู้ที่คนเชื่อใจ
ทำอะไรย่อมเสร็จสม
มากมีคนนิยม
มาร่วมด้วยช่วยทำงาน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๑ พ.ย.๒๕๖๒