ทมะ ความฝึกฝน

ทมะ ความฝึกฝน
จิตใจตนด้วยปัญญา
รู้โทษและคุณค่า
สิ่งที่มากับอารมณ์
เป็นโทษกันออกไป
คุณรับไว้ตามเหมาะสม
ความทุกข์ความระทม
ย่อมไม่มาหาจิตใจ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๒ พ.ย.๒๕๖๒