จาคะ คือดวงจิต

จาคะ คือดวงจิต
มีความคิดทางการให้
แบ่งปันความสุขไป
ให้แก่เหล่าชาวประชา
ถ้าคนมีจาคะ
เสียสละกันทั่วหน้า
รอยยิ้มจะเกิดมา
และน้ำตาจะแห้งไป
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๔ พ.ย.๒๕๖๒