จองเวรกับชาวบ้าน

จองเวรกับชาวบ้าน
จะทำงานหรือการใด
ยากนักจักเสร็จได้
สมดั่งใจเจตนา
ผู้ที่จองเวรกัน
ต่างหมายมั่นมุ่งเข่นฆ่า
ยากนักที่จักหา
กรุณาในหัวใจ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๕ พ.ย.๒๕๖๒