อันความอหิงสา

อันความอหิงสา
คือกรุณาในหัวใจ
ไม่คิดทำร้ายใคร
แม้มีจิตคิดต่างกัน
ถ้าความอหิงสา
ชาวประชายึดถือมั่น
โลกนี้คือสวรรค์
อยู่เป็นสุขกันทุกคน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๖ พ.ย.๒๕๖๒