สละความสุขตน

สละความสุขตน
เพื่อช่วยคนที่ด้อยกว่า
นี้คือกรุณา
มีคุณค่ากว่าธรรมใด
ผู้อยู่เพื่อสังคม
เพียรเพาะบ่มกรุณาไว้
ทำจนเป็นนิสัย
ท่านผู้รู้ว่าอยู่เป็น
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๘ พ.ย.๒๕๖๒