ทองคำแม้ตกไฟ

ทองคำแม้ตกไฟ
ก็ไม่ไร้ซึ่งคุณค่า
ผู้คนยังเสาะหา
หวังได้มาไว้ชื่นชม
คนดีมีปัญญา
มีคุณค่าแก่สังคม
ถึงแม้จะสิ้นลม
เหล่าวิญญูยังบูชา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๙ พ.ย.๒๕๖๒