ตัดบัวยังเหลือใย

ตัดบัวยังเหลือใย
หมายถึงใจมีไมตรี
คิดถึงคุณความดี
ที่เคยมีอยู่ต่อกัน
ญาติมิตรทำผิดพลาด
แม้ตัดขาดความสัมพันธ์
ไม่ถึงกับห้ำหั่น
จนย่อยยับแตกดับไป
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๓๐ พ.ย.๒๕๖๒