ชีวิตลูกปลอดภัยอาศัยแม่

ชีวิตลูกปลอดภัยอาศัยแม่
เหมือนดั่งแพช่วยนำข้ามฟากได้
โดยมีพ่อเหมือนถ่อช่วยค้ำไป
คุณสองท่านยิ่งใหญ่หาใดปาน
ถึงวันแม่วันพ่อขอให้ลูก
ช่วยกันปลูกกตัญญูให้ไพศาล
ให้ซาบซึ้งแนบสนิทจิตวิญญาณ
พร้อมสักการนำมาบูชาคุณ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๕ ธ.ค.๒๕๖๒