ปาก

ทุกข์และภัยที่มาหาตัวเรา
ผู้นำเข้าที่สำคัญท่านว่าปาก
กินของกินเข้าไปตามใจอยาก
โรคหลายหลากจึงมาหาร่างกาย
อีกบางปากมักใช้ไปพาที
แต่วจีทุจริตมีพิษร้าย
ทั้งคำเท็จคำด่าคำท้าทาย
ต้องล้มตายทุกข์ยากเพราะปากตน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๗ ธ.ค.๒๕๖๒