ความหิวเป็นโรคร้าย

ความหิวเป็นโรคร้าย
ตัวทำลายคุณความดี
พ่อแม่ถูกลูกตี
สิ้นชีวีเคยมีมา
หิวเงินและหิวข้าว
ของมวลเหล่าชาวประชา
ยากนักจักรักษา
ค่านิยมอุดมการณ์
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๘ ธ.ค.๒๕๖๒