แก้ปัญหาด้วยการใช้ปัญญา

เหล่าสัตว์ไดโนเสาร์
ตัวพวกเขานั้นโตใหญ่
ปรับลดลงไม่ได้
จึงหมดไปจากโลกา
มนุษย์ที่ปลอดภัย
เพราะเข้าใจแก้ปัญหา
ด้วยการใช้ปัญญา
ลดอัตตาในหัวใจ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๙ ธ.ค.๒๕๖๒