ทรัพย์ ยศอิฏฐารมณ์

ทรัพย์ ยศอิฏฐารมณ์
คนชื่นชมและอยากได้
มีสุขและมีภัย
คู่กันไปตลอดกาล
ญาติมิตรเกิดผิดใจ
ผู้ยิ่งใหญ่ถูกสังหาร
ได้เห็นเป็นตำนาน
ให้รู้ซึ้งเข้าถึงธรรม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๐ ธ.ค.๒๕๖๒