ส่วนรวมกับบุคคล

ส่วนรวมกับบุคคล
ชั่งใจตนให้จงหนัก
ความชังและความรัก
อย่ายึดติดในจิตใจ
ประโยชน์ของส่วนรวม
ท่านให้ร่วมกันสร้างไว้
ส่วนรวมนั้นอยู่ได้
ก็มีสุขกันทุกคน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๑ ธ.ค.๒๕๖๒