การทำทุจริต

การทำทุจริต
แม้สัมฤทธิ์ผลสมใจ
แต่คิดถึงทีไร
ความภูมิใจย่อมไม่มี
และผลของกรรมชั่ว
จะติดตัวไปทุกที่
เป็นเหมือนกับภูตผี
สร้างบาดแผลแก่จิตใจ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๒ ธ.ค.๒๕๖๒