อยู่ในโลกโลกธรรม

อยู่ในโลก โลกธรรม จำต้องพบ
จะหลีกหลบ อย่างไร ย่อมไม่พ้น
เตรียมปัญญา เตรียมใจ ไว้ผจญ
รู้อดทน รู้รอ สู้ต่อไป
ทั้งฝ่ายเสีย ฝ่ายได้ ล้วนไม่เที่ยง
เป็นแค่เพียง ทางผ่าน อย่าหวั่นไหว
พระอาทิตย์ ตกดิน ใช่สิ้นใจ
ถึงวันใหม่ ก็มา หาโลกเรา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๓ ธ.ค.๒๕๖๒